Yemlikler : İZMİR Koyunculuk tesislerinde kaba ve kesif yemlerin birlikte verildiği tarzda paslanmaz malzemeden yemlikler tercih edilir. 

Çift taraflı yapılan yemliklerde 70-80 cm, yemliklerin yerden yüksekliği 30-40 cm, uzunluğu koyun başına 40-50 cm, kuzu başına 20-30 cm olacak şekilde tercih edilmiştir. Ve yaklaşık 250 cm uzunluğuna sahip yemlikler yapılmaktadır. 

Kolay temizlenebilen yemlikler seyyar olarak tercih edilmiştir. 

Kaba ve Kesif yemi merak ediyorsanız ona da kısaca değinelim; 

Fabrika yemi, arpa, mısır, ayçiçeği tohumu küspesi gibi, birim hacimde daha fazla besin maddesi bulunduranlar kesif yem olarak adlandırılır. 

Buna karşılık yonca otu, mısır silajı, fiğ otu, çayır otu, arpa samanı gibi, birim hacimde daha az besin maddesi taşıyanlar da kaba yem olarak tanımlanır 

Su Yalakları : İZMİR Koyunculuk tesislerinde su yalakları kolay temizlenmesi yönünden plastik malzeme tercih edilmiştir.

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...