İZMİR Koyunculuk Tesisinde Doğuma Verilen Önem;

Doğumlar; bireysel doğum gebe koyun bölmelerindeyaptırılır.

Bireysel doğum bölmelerinde, koyunlar, analık yeteneklerine ve yavrunun yaşama gücüne bağlı olarak 4-24 saat arasında tutulmaktadır. Buradan grup halinde barındırılmak üzere analı-kuzulu bölmelerine taşınırlar.

İZMİR Koyunculuk tesislerinde Koyun başına en az 2 m² alanı olan doğum bölmesi, zemininde kuruluk ve temizliğine son derece önem gösterilmektedir. sa

Annelerince benimsenmeyen kuzuların ağız ve burunları temizlenerek, üzerlerine serpilen bir miktar tuz vasıtasıyla anaları tarafından yalanmaları sağlanmaktadır.

Buna rağmen anaları kuzuları ile ilgilenmiyorsa kuzular silinerek ve iyice kurutulmaktadırlar.

Doğuran koyunlar yavru zarlarını (sonunu) 1-2 saat içinde atar.

Atılan bu sonlar/plesentahemendışarıalınmalıvemümkünsegömülmelidir.

Zira koyunlarda diğer hayvanlar gibi sonunu yiyebilirler.

İZMİR Koyunculuk tesislerinde yeni doğan kuzular için düzenlenen bölümlerin özellikleri

Temiz ve kuru bir alan

İyi havalandırılabilir olması

Bölme sıcaklığının 12-18°C olması

Rahatsız edici hava akımının olmaması şeklinde özetleyebiliriz.

Gereksiniz duyulur ise Sekiz haftalıktan küçük kuzuları hava akımlarından korumak için seyyar paravanlar kullanabiliriz.

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...