Merinos Koyunlarda Koç Katımı ve Döl Veriminde dikkat edilmesi gerekenler :
Koyunlar yılın her mevsiminde kızgınlık göstermezler, koyunlar mevsime bağlı poliöstrik hayvanlar gurubundadır.
Yani bir mevsimde (bir dönem boyunca) birden çok kızgınlık gösterirler. Ülkemiz yerli koyunları genel olarak ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere yılda 2 dönem kızgınlık gösterirler.
Ancak sonbahar dönemindeki kızgınlığı ilkbahar kızgınlığından daha etkin olduğu gibi, günlerin kısalmasıyla, kızgınlık oranı da yükselmektedir. İklim, bakım ve besleme şartları da dikkate alınarak, koç katımının sonbahar mevsiminde yapılması İZMİR Koyunculuk olarak tercih ettiğimiz başlıca sebeplerdendir.
Koç katımı 5-7 hafta arasında olmalıdır. Koç katım süresinin kısaltılması nispetinde doğacak kuzuların yaş farkları azalmakta, buna bağlı olarak da bakım-beslenme güçlükleri ve işçilik en aza inmektedir.
Koç Katımı, işlemini İZMİR koyunculuk olarak iki şekilde koç katımı yapılmaktadır. Rastgele, sınıf usulü ya da elde aşım yöntemleri ile

Serbest (Rastgele) aşım; koyun sürüsüne yetecek sayıda koç, sürekli veya aşım mevsiminde sürüde bırakılır ve her koç, tümüyle kendi içgüdüsüne göre rastgele istediği kızgın koyunla çiftleşir.
Sınıf usulü aşım; verim düzeylerine göre oluşturulacak koyun gruplarına, uygun özellikte bir ya da birden çok koç katılır.
Koyunlarda gebelik oranı ırklara göre, ikizlik oranı ırka ve verim yönüne göre değişiklik gösterir, bunun yanında koç katımı döneminde hayvanın beslenmesi vücut performansı da önemlidir.
Genellikle süt verimi yüksek olan ırklarda ikizlik fazla iken, etçi ırklar için bunu söylemek zordur.
İZMİR koyunculuk olarak biliyoruz ki Koyunlar, koç katımında (5 hafta), doğum öncesi (6 hafta) ve doğum sonrası (6 hafta) olmak üzere üç dönemde ek beslemeye gereksinim duyarlar. Küçükbaş hayvan sürülerinde bireysel bakım ve beslenmenin imkânsıza yakın olması nedeniyle grup halinde bakım-besleme yapılması ihtiyacı vardır ve biz bunu göz önünde bulundurarak bu zamanlarda daha dikkatli ve daha sabırlı olarak işlerimizi yerine getirmekteyiz.


Merinos koyuna sünger takma işleminin faydaları

Sünger takma işleminin en önemli faydası ikizlik oranın daha fazla görülmesidir.

Sünger takma işlemi veteriner hekim tarafından yapılmalıdır.

Sünger takma işlemi bittikten sonra 14 gün takılı kalmaktadır.

14 günün sonunda çıkartma işlemi yine veteriner tarafından yapılmalıdır.

Çıkarma işlemi bittiğinde veteriner enjeksiyon işlemi yapıyor ve bir gün sonrasında koç katımı başlatılıyor.

Bu uygulama sonrasında % 75 ortalama verimlilik oranın arttığı gözlemlenmiştir.

Senede iki defa bu işlem yapılır. Bu işlemin en faydalı bir diğer yanı ise sizin bildiğiniz zamanda yavrulama işlemi oluyor. Bu da iş akışınıza büyük bir fayda sağlıyor.

Üremeye Hazırlık 

Üreme hazırlık işlemi 1 ay öncesinden planlanmalıdır.

Bunlar kısaca nelerdir ; Antiparaziter uygulaması,Dışkı muayenesi,İç ve dış parazitlenme testleri, Aşı kontrolleri ,Ayak bakımı v.b kontroller yapılarak üremeye hazırlık dönemine geçiş yapılmalıdır.

Koyunların gebe ve süt vermediği dönemlerde aşılarının yapılması hem koyun hem de ilerleyen zamanda yavrusu için çok faydalı olacaktır.

Meraya gitmeyen kapalı ortamda yetiştirilen koyunların ayak bakımlarının yapılması son derecede önemlidir.

Vücut kondisyon skorlarına baktırılmalı buda ne demek yağ oranlarına bakılması demektir.

Üreme esnasında yağlanma son derecede zararlıdır.

Çok yağsız bir deri bir kemik olmaları da zararlıdır.

Bunun ortasını iyi ve doğru şekilde ayarlamak gerekir. Doğum olduktan emzirme olayı bittikten sonra ise yağlanma oranlarını aşırıya kaçmadan arttırmak gerekmektedir.

Örnek resimlerle sizlere yağsız hayvanın ve çok yağlı hayvanın ne kadar hastalık derecesinde olduğunu gösterebiliriz.

  • 1- Bir deri Bir Kemik (İki Üç hafta içinde doğru ve güzel besleyerek istediğimiz kıvama getirebiliriz
  • 2- Annelik duygusu yüksek olan koyun (Doğumdan sonra yavruları tarafından fazla emilen veya ikiz yavrusu olmuş olan hayvanlardır)
  • 3- Üremeye hazır koyunlar (Eline kemik ve aşırı derecede yağ gelmeyen hayvanlardır.)
  • 4- Kurbanda kesime hazır hayvanlar (etli ve yağ oranı diğerlerine oranla biraz daha yüksek oranlardır.)
  • 5- Çok yağlı (Bu hale gelmemesi içinde zamanında önlemler alınmalı. İnsanlar gibi koşu bandına bindiremeyiz 😊)

Üremeye hazır hale getirilecek hayvanlar ise 3 numara olarak adlandırılan hayvanlardır. 

Aşırı yağlanmalarının üreme üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bir ve iki numaralı hayvanları üç numaralı hale getirmek bizim elimizde. Üç ve 4 numaralı hayvanlar üreme olarak sıkıntı yaşamazlarken 5 numaralı hayvanlar aşırı yağlanmadan dolayı üreme esnasın da ve sonrasında hem anne hem yavru zarar görebilir.

5 numaralı hayvan demek bizim fazla para vererek fazla harcama yaparak yani cebimize zarar vererek onları bu hale getirenlerde biziz. Hem kendi cebimize hem de hayvanlara zarar vermeden hepsini üç numara gibi beslemekte bizim elimizde.

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...