İZMİR Koyunculuk olarak Sürüde ayıklama ( Reforme ) yapmanın önemi;

Düşük verim veya verimden düşme, hastalık ve yaşlılık gibi nedenlerle koyunların bir bölümünün sürüden uzaklaştırılması işlemine ayıklama (reforme etme) denir. İZMİR Koyunculuk olarak yaklaşık olarak her yıl yıl sürüden ayırma (Reforme ) işlemi gerçekleştirilir.

Bu ayırma işlemlerine kısaca örnekler verecek olursak,ve bu ayırma işlemleri veteriner eşliğinde yapılmaktadır.

Alt ya da üst çenesi kısa olanlar, ayak-bacak ve/veya memede kalıtsal kusuru olanlar

Zayıf doğan ve/veya gelişme geriliği gösteren kuzular,

İki yıl üst üste kısır kalan koyunlar (Bir yıl kısır kalmış koyunlar, verimi yüksek ise bunlara bir yıl daha üreme şansı verilebilir) ,

Kuzuları zayıf doğan ve/veya hızlı gelişmeyenler,

Doğum yaptığı halde kuzularına iyi bakmayan anneler,

Hastalıklara yatkın olanlar,

Topallık gibi kronik bir sağlık sorunu olanlar,

6-8 yaştan büyük yaşlılar,

Dişleri kullanılmaz halde çürümüş, dökülmüş veya kırılmış olanlar

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...