Koçların Beslenmesi

İZMİR koyunculuk tesisinde koçların beslenmesine özen ve önem gösterilmektedir.
Koç adayı kuzular, besi hayvanları gibi yağlandırmadan büyütülür.
Koçlar aşım sezonuna gelmeden önce kondisyonlarının güçlü olmalarına bakılır.
Koç katımı esnasında koçlar yem yemeye çok az vakit ayırırlar.
Bu nedenle vücut ağırlıklarının yaklaşık % 12’sini kaybederler. Kötü besleme, koç ölümlerinin başta gelen sebeplerindendir.
Zayıf koçlara aşımdan 50 gün önceden başlayarak ilave arpa, mısır, buğday gibi enerji bakımından zengin tahıllardan günde 150 g normal rasyona ilave edilerek, aşım öncesi fazla yağlandırmadan, iyi vücut kondisyon skoruna (2,75-3,5) ulaşması sağlanmaktadır.

Aşım öncesi ve aşım sırası dönemleri haricinde mera veya kaliteli kaba yemler koçların beslenmesinde yeterli olmaktadır. 2-3 kg kaliteli kuru yonca 60-70 kg’lık damızlık koçların ihtiyacını karşılayabilir.

Hayvanların serbest olarak yem, su ve yalama taşlarına erişebilmeleri her daim sağlanmaktadır.
İZMİR koyunculuk olarak bakım ve beslenmelerine dikkat ettiğimiz unsurlar aşağıda sıralanmıştır.
Ağılların tabanı ortamda gaz ve sıvı birikiminin azaltılması için düzenli olarak temizlenir ve sezon sonunda ise dezenfekte edilir.
Ağılların çatısının akmamasına ve tabanın su almamasına her daim özen gösterilir.

Ağılda bulunan yemlikler kolayca temizlenebilir ve paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
Önlerinde sürekli yem bulundurulan koyunlar günde 3 saat bulundurulanlara göre 1 kg daha fazla yem tüketmektedirler. Yem kısıtlı olduğunda hayvanlar buldukları kadar yemle yaşamaya çalışırlar.

Kışın koyunlara kaba yem olarak kuru ot, kuru yonca, yulaf, arpa ve buğday hasılı verilebilir. Kesif yem olarak; arpa, buğday, yulaf veya mısır (tercihen tane formunda), çeşitli değirmen artıkları, küspeler ve hazır fabrika yemi verilebilir.
Hayvanların kaba yemi ayırıp kesif yeme yönelmelerini önlemek için kaba ve kesif yemler homojen bir şekilde karıştırılarak verilmeye çalışılmalıdır.
Kaba yem ve kesif yemin birlikte verilme imkanı yoksa, asidozdan korunmak için önce kaba yem, ardından kesif yem verilmelidir.
Hayvanlara verilen yemler bozulmuş ve küflenmiş olmamalıdır.

Yemler günde 2 eşit öğüne (sabah ve akşam) bölünerek verilmeli, yem saati mümkün olduğunca değiştirilmemelidir.
Yem vermeden önce artık yemler alınmalı ve yemlikler temizlenmelidir.

Koyunlar, verimlerine ve yaşlarına göre gruplara ayrılarak yemlenmelidirler.

Kış döneminde de koyunlar günde iki kez sulanmalıdır.

Hayvanların önünde sürekli kaya tuzu veya yalama taşları bulundurulmalıdır.
Bunlar sağlanamıyorsa haftada en az bir kez tuz verilmelidir.
Sürüdeki çoban köpeklerine, her yıl kuduz aşısı yapılmalı ve 6 ayda bir iç parazitlere karşı (praziquantel etken maddeli) ilaçlama uygulanmalıdır.

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...