İZMİR Koyunculuk çiftliğinde Gebelik dönemine verilen önem ;

Koyunlarda gebelik süresi 145-155 gün olup, ortalama 5 ay olarak kabul edilir.

Gebelik süresi bakım ve besleme açısından üç dönemde ele alınmalıdır.

Birinci dönem 1-45 gün rahime tutunma diye bilinir

İkinci dönem 45-90 gün yavru zarların gelişimi diye bilinir

Üçüncü dönem 90-145 gün cenin büyümesi ve gelişmesi diye bilinir.

 

Birinci ve ikinci dönemde (ilk 90 günlük dönemde) koyunlar meralarda tutulabilir, kuru ot ile beslenebilirler. Zira bu dönemde fetal büyüme ve koyunun ihtiyaçları minimum düzeydedir.

Ana karnındaki kuzu/kuzuların birden büyümeye ve yüksek canlı ağırlık kazanmaya başladığı, analık sıvılarının arttığı ve memelerin süte hazırlandığı gebeliğin son 4 ve 5 inci ayında koyunlara iyi kaliteli kuru ot, kuru yonca gibi kaba yemlerle 200-500 gr’a kadar tahıl (tercihen tane formunda) verilmektedir.

Gebeliğin 3. döneminde E vitamini ve selenyum takviyesi yapılmalıdır. Çünkü E vitamini ve selenyum; doğacak kuzuları beyaz kas hastalığına karşı koruduğu gibi yeni doğanların yaşam iksiri olan kolostrumun (ağız sütü) kalitesi üzerinde de birinci derecede etkili olmaktadır.

Ayrıca annede doğum ve doğum sonrası dönemde oluşan metabolik stresi azaltarak, genital sistemin hızla yenileşmesine yardımcı olmaktadır.

Gebe hayvanlara doğuma 2 ay kala E vitamini vermek doğan kuzuların hastalıklara karşı direncini de yükseltecektir.

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...