İZMİR Koyunculuk çiftliğinde Yeni doğan kuzuların Bakım ve Beslenmesi 

Yeni doğan kuzuların yaşama şanşını arttırmak için kritik diyebileceğimiz 3 önemli unsur vardır. Onlara kısaca değinecek olur isek; 

1-Gebe koyunların özellikle gebeliğin son döneminde temiz bir ortamda olması gerekmektedir. 

2- Doğumdan sonra 1-2 saat içinde kg canlı ağırlığa 50 ml,ilk 24 saatinde ise yeterli miktarda kolostrum (200 ml / kg ) aldığından emin olunması gerekmektedir. Kolostrum ağız sütü demektir. 

3- Göbek kordonu bölgesine, doğumdan sonra en kısa sürede 15 dakika tentürdiyor sürülmesi veya göbek kordonunun  tentürdiyot solüsyonuna daldırılması ve 1-4 saat sonra aynı işlemin tekrarlanması işleme yapılmaktadır. 

Kaliteli kolostrum; kuzu-oğlaklarda, doğum sonrası stres ile hastalık ve ölüm oranlarının azaltılmasında, büyüme/gelişim hatta yetişkinlik döneminde verim performanslarının en üst düzeyde tutunmasına büyük bir güvencedir. 

Sağlıklı ve enerjisi yüksek olan yavrular, ancak refahı sağlanan sağlıklı annelerden elde edilebilir. 

Yeni doğan kuzularda yaşam gücüüzerindeenetkilifaktörolandoğumağırlığı1,7kg’ınaltında olankuzulardaölümoranı%94'eçıkarken,ortalama3,4kgdoğumağırlığınasahip kuzularda bu değer %8,1'einmektedir.

 Yeni doğan kuzularda yaşam alanlarının önemi;

 Zemin her zaman temiz ve altlıklı olmalıdır.

 Yeni doğan kuzuların tutulacağı alan ,anaç koyunlara her zaman yakın olmalıdır.

 Taze ve temiz su sürekli bulundurulmalıdır.

 Yeni doğan kuzuların alanlarında her zaman güneş ışığından faydalanmalarına özen gösterilmektedir.

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...