İZMİR koyunculuk çiftliğinde aşılamaya verilen önem ;

Koruma amaçlı bir uygulama olan aşı, hastalık bulaşmadan önce sürü sağlıklı iken yapılmaktadır. Aşılama esnasında hayvanlar ıslak ve de stresli olmamalıdır.

Aşının; bölge ve işletme için risk oluşturan enfeksiyonlara karşı doğru zamanda tümsürüyeuygulanmasısonderececiddibiriştir.

İZMİR koyunculuk çiftliğinde veteriner hekiminin sorumluluğunda, yıllık olarak hazırlanan program çerçevesinde aşı yapılmakta ve hastalıklara karşı istenilen seviyede koruma sağlanabilmektedir.

İZMİR koyunculuk çiftliğindeveterinerhekiminin yıllık aşılama programına mutlaka uyulur. Hastalık gözükmedi diye asla aşılama işleminden kaçınılmaz.

Gebeliğin ilk 5-7 haftası rahime tutunma dönemi olduğu için bu hassas dönemde ciddi bir zoonoz veya salgın hastalık söz konusu değilse aşı yapılması tavsiye edilmemektedir.

Kuzu ve oğlaklar enfeksiyonlara karşı çok hassas oldukları 1-3 aylık yaşta aşılansalar bile hastalıklara karşı yeterli antikor (bağışıklık maddesi) üretememektedir. Bu dönemde koruma, daha çok kolostrum yoluyla anadan alınan maternal antikorlar ile sağlanabilmektedir.

Bu nedenle, analar riskli enfeksiyonlara karşı veteriner hekimin uygun gördüğü takvimde mutlaka aşılamaları yapılır.

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...