İZMİR Koyuvculuk çiftliğinde doğuma ve doğum sonrasında hayvanlara verilen önem;

Doğum yapacak koyunlar ayrı doğum bölmelerinde bulunurlar.

Doğum bölmeleri sıcak, aydınlık, geniş, temiz ve kuru ve cereyanı olmayan alanlardır.

Doğuran koyunlara, hızlı enerji kaynakları ile birlikte yumuşak kaliteli kuru otlar verilir, çünkü Kuzulamadan sonra koyunların enerji ve protein ihtiyaçları % 30–55 oranında artmaktadır.

Bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda canlı ağırlık kaybı, süt veriminde düşme, yavrularla ilgilenmeme gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Özellikle çoklu doğumlarda artan protein ihtiyaçları için mutlaka takviye yapılmalıdır.

Eğer yeterli miktarda proteince zengin baklagiller bitkiler temin edilemiyorsa, değişik protein kaynaklarına başvurulmalıdır.

Genel bir kural olarak, her kuzu için anne koyunlara 400-450 g tercihen tane halinde tahıl (arpa, mısır, buğday) verilir. Koyunlarda tahılın kırılmasına veya ezilmesine gerek yoktur.

Koyunlar kuzu sayılarına göre (ikiz, üçüz) gruplara ayrılarak yemlenmelidir.

Doğum sonrası ölümlerin çoğu, doğumu izleyen ilk 25 gün içerisinde kötü beslemeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle aşımın iki hafta öncesinden başlayıp doğum ve sütten kesmeye kadar koyunların beslenme rejiminde ani değişiklikler yapılmamalı, besleme kısıtlamasına gidilmemelidir.

Grup Sitelerimiz 10 Farklı Sektörde bulunuyoruz...